Yhteystiedot

Aarno Järvinen
JOKELA
ajarvine(at)sci.fi
040-706 7800

Uutiset

7.5.2024Iso kiitos 133 äänestä HOK-Elannon vaaleissa!Lue lisää »24.1.2022Iso Kiitos 215 äänestä!Lue lisää »6.12.2021OLEN EHDOLLA ALUEVALTUUSTOONLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Valtuustossa tapahtuu vuonna 2011

Tässä osiossa kerron kokous kokoukselta, mitä valtuustossa tapahtuu tänä vuonna. Ensimmäisenä on viimeisin kokous ja aiemmat aikajärjestyksessä sen perässä.

Valtuuston kokous 21.3.2011

Maaliskuun valtuustossa oli lukumääräisesti paljon asioita, mutta odotus oli suhteellisen nopeasta kokouksesta. Listan aluksi oli kaksi koulujen korjausasiaa, jotka olivat listalla sen vuoksi, että molemmissa oli kyse reippaasti budjetin ylityksestä,  ei siitä etteivätkö hankkeet olisi olleet tarpeellisia. Virkamiehillä oli alun alkaen tarkoitus käsitellä nämä molemmat vain kunnanhallituksessa ja tuoda määrärahaylitykset vasta jälkikäteen osavuosikatsauksen yhteydessä valtuuston siunattaviksi. Kunnanhallituksessa olin kuitenkin sitkeästi sitä mieltä, että näin merkittävät alibudjetoinnit – siitähän tässä pohjimmiltaan oli kysymys – pitää tuoda valtuustoon ennen kuin annetaan rakentamislupa, vaikka en olettanut kenenkään valtuutetun hankkeita vastustavan.

Ensimmäinen hanke oli Hyrylän koulukeskuksen purunpoistojärjestelmän uusiminen. Välttämätön hanke, johon valtuusto päätti myöntää mutinoitta 150.000 euron lisämäärärahan. Budjetissa tarkoitukseen oli varattu 40.000, että prosenteissa melkomoinen ylitys heti näin vuoden aluksi.

Toinen hanke eli Riihikallion koulun keittiön peruskorjaus aiheuttikin sitten useita puheenvuoroja ja äänestyksen. Erja Sarenius-Salmenkivi esitti Anu Åbergin, Ilkka Seppälän ja Eeva-Liisa Niemisen ja Lea Ahosen kannattamina, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Heidän mielestään keittiötä ei saa muuttaa jakelukeittiöksi vaan se on säilytettävä valmistuskeittiönä. Sitten huudettiin apuun ruokapalvelupäällikköä, joka selvitti, että kyse ei ole jakelukeittiöksi vaan palvelukeittiöksi muuttamisesta. Ympäristökeskus on uhannut panna koko köökin kiinni, ellei remonttia tehdä. Loppujen lopuksi äänin 40-10, 1 tyhjä valtuusto päätti käsitellä asian tässä kokouksessa. Ja näillä eväillä valtuusto päätti myöntää ko. hankkeelle 171.000 euron lisämäärärahan. Budjetin mukainen määräraha oli 450.000 eli kokonaiskustannusarvio tässä vaiheessa 621.000.

Sitten myönnettiin Jokelan Tekonurmiosakeyhtiölle takaus ja hyväksyttiin maankäyttösopimus. Mika Mäki-Kuhna tuli tässä kohtaa synnintuntoihin ja selitti, ettei hänen tarkoituksensa kunnanhallituksessa ollut pidentää kentän talviseisokkia kahdesta neljään kuukauteen vaan, että talvikunnossapito hoidetaan tarkoituksenmukaisesti säiden ei kalenterin mukaan.  Näin valtuusto päätti antaa omavelkaisen takauksen  Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle 225.000 €:n lainalle enintään 10 vuoden laina-ajalle. Ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista hankkeelle pitää olla myönnetty valtionavustus (Ely-keskus) liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin määrältään vähintään 30.006 €.

Lisäksi hyväksyttiin maanvuokrasopimuksen, jolla Tuusulan kunta ja Jokelan Kisa ry vuokraavat perustettavan yhtiön Jokelan Tekonurmi Oy:n lukuun Paijalan kylässä sijaitsevista tiloista Tiilimaa RN:o 1:36 (858-409-1-36) ja Jokelanpelto 3:151 (858-409-3-151) noin 10 000 m² suuruisen alueen.

Mäki-Kuhnan tunnontuskien myötä hyväksyttiin vielä ponsi: huolto- ja ylläpitosopimusta tehtäessä otetaan huomioon mahdollisuus kentän talvikunnossapitoon kunnan resurssien ja sääolosuhteiden mukaan.

Sitten annettiin kunnan omavelkaisen takaus Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 1 800 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Nokelanvatro II:n. Tästä hyvästä yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,20 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta.

Valtuuston puheenjohtaja oli tässä kohtaa jäävi ja puhetta johti Janne Leivo, joka ei malttanut pitkittää asian käsittelyä niin pitkään, että Arto olisi ehtinyt käydä tupakalla.

Takauslinja jatkui ja valtuusto päätti antaa kunnan omavelkaisen takauksen myös Tuusulan Jäähalli Oy:n kilpailuttamalle rahalaitoslainalle pääomaltaan 150 000,00 euroa. Ja kunta perii saman vuosittaisen 0,20 %:n takausprovision lainan maksamattomalle pääomalle. Lainalla remontoidaan jäähallin liian heikoiksi suunniteltuja tukirakenteita siltä varalta, että tulevinakin talvina sattuisi tulemaan lunta.

Sitten vuokrattiin maata eli päätettiin vuokrata noin 6500 m² suuruisen osan kiinteistöstä 858-401-13-0 Tuusulan Tenniskeskus Oy:lle 31.12.2040 saakka 2000,- euron (indeksiin sidotulla) vuosivuokralla ja muutoin vuokrasopimuksessa tarkemmin määriteltävin ehdoin.

Seuraavaksi otettiin käsittelyyn hallintosääntö. Ryhmät olivat ennen kokousta sopineet, että tästä paketista  poistetaan kaikki oleelliset kunnan organisaatioon ja päätöksentekoon liittyvät osat ja nyt tehdään vain tekniset muutokset ts kirjataan jo tosiasiassa tapahtuneet muutokset. Isommat asiat päätetään myöhemmin, viimeistään vuoden loppuun mennessä. Tämä ei ollut ilmeisesti mennyt aivan kaikille perille, koska keskustelua syntyi mm koulujen rehtorien ja päiväkodinjohtajien valinnasta eli siitä tekeekö valinnat kasvatus- ja koulutuslautakunta vai virkamiehet ns yksi yli –periaatteen mukaisesti. Loppujen lopuksi ja neuvottelutauon jälkeen päätettiin, että keskeneräiset johtosääntömuutokset mm em valinta-asiat tuodaan viimeistään (käytännössä juuri) kesäkuun valtuustoon. Nyt valtuusto päätti tehdä vain joukon teknisiä muutoksia hallintosääntöön. Ne on lueteltu tämän jutun perässä.

Sitten valtuusto valitsi yksimielisesti ja puheenvuoroitta uudeksi tekniseksi johtajaksi DI Jyrki Kaijan. Samalla päätettiin, että viran palkkaus on 7 000 euroa kuukaudessa kokonaispalkkana + matkapuhelinetu 20 euroa/kk.

Odotetusti seuraava pykälä aiheutti keskustelua. Kyse oli vuosittaisesta keskeneräisten aloitteiden merkitsemisestä tiedoksi. Aloitin keskustelun moittimalla, että keskeneräisten aloitteiden määrä ei edellisvuodesta ollut muuttunut. Vuonna 2009 sentään tapettiin 44 vanhaa aloitetta ja uusia jätettiin 20. Keskeneräisistä aloitteista valtaosa on teknisellä toimelle valmisteltavana, kaikkiaan 34. Konserni- ja keskushallinnon piikissä on 4, kuntakehityksen ja kaavoituksen 10, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3. Kiitoksen ansaitsee sosiaali- ja terveystoimi – vain yksi. Määräaikaa puolen vuoden valmisteluajasta on vielä seitsemällä aloitteella.

Sitten Reetta Niemi peräsi nuorisovaltuuston ”Kortsut kouraan” –aloitetta, joka oli hävinnyt koko listalta. Tuija Reinikainen peräsi Senioripuisto-aloitetta vuodelta 2008 ja päiviteltiin pitäjänneuvos Antti Vainion aloitetta vuodelta 2001 muutaman puun taimen istuttamisesta Kellokoskelle, joka edelleen oli teknisellä toimella valmistelussa.    

Tämän urputuksen päätteeksi valtuusto merkitsi tiedoksi 31.12.2010 kesken olleet aloitteet. Lisäksi  lisättiin kesken olevien aloitteiden listalle kadoksiin joutunut Nuorisovaltuuston tekemän kortsut kouraan -aloite ja lähetettiiin Tuija Reinikaisen 14.4.2008 tekemän kuntoilupuistoja vanhuksille -aloite valmisteltavaksi liikuntapalveluihin ja sosiaali- ja terveystoimeen.  Koko jupakan päätteeksi valtuusto edellytti, että virasto valmistelee kesken olevat aloitteet vuoden 2011 loppuun mennessä. Antaas kattoo.

Kuuma-hallitusta järjesteltiin vuodenvaihteen valintojen seurauksena eli valittiin Kuuma-hallitukseen jäseneksi Arto Lindberg ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Kuusisto ja jäseneksi Sanna Kervinen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lauri Untamo sekä lisäjäseneksi Tuija Reinikainen.

Juhani Sjöblomille myönnettiin ero valtuuston jäsenyydestä ja todettiin, että varsinaiseksi valtuutetuksi nousee Kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu Jouko Riola. Käytävillä pohdiskeltiin, mikä oli Juhani Sjöblomin valtuustosta eroamisen todellinen syy. Oikeuden päätöshän ei sitä edellyttänyt, vaikka teki Juhanista kelvottoman kunnanhallitukseen.

Sitten oli vuorossa muutamia lautakuntajäsenyyksien vaihdoksia. Myönnettiin Sari Heiskaselle ero kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävistä ja valittiin tilalle Kari Friman. Leena Paloheimolle myönnettiin  ero kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävistä ja valittiin tilalle Martti Turtola ja sitten varajäseneksi Leena Paloheimo. Nina Emefielelle myönnettiin ero liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävistä ja valittiin tilalle  Minna Peltonen.

Ja edelleen kaavalautakunnan vaihdossumaa purettiin seuraavasti: Valtuuston uusi puheenjohtaja Arto Lindberg sai eron kaavoituslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä. Lautakuntaa täydennettiin valitsemalla jäseneksi Jukka Virtasen ja varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi Klaus Koivusen sekä lisäksi uudeksi varajäseneksi  Jukka Lehtosen. Ja edelleen myönnettiin Seppo Virtaselle ero kaavoituslautakunnan varajäsenen tehtävistä valittiin tilalle varajäseneksi Marko Honkanen.

Ja vaihdoksen sen kuin jatkuivat: Terhi-Anna Wilskalle sai eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä työesteiden vuoksi ja tilalle jäseneksi tuli Laura Mannisen.

Samoin Terhi-Anna Wilska saieron sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Tilalle jäseneksi ja jaoston puheenjohtajaksi tuli Lauri Untamo ja varajäseneksi vielä Laura Manninen.

Eikä se vieläkään loppunut: Jukka Virtanen sai eron Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen tehtävistä ja tilalle tuli Riitta Harkimo.

Valinnat menivät tietysti nuijan kopautuksilla ja sitten päästiin tappamaan pari Ruotsinkylän koulua koskenutta aloitetta ja aivan puheenvuoroitta. Ensin valtuusto päätti katsoa Ruotsinkylän kyläyhdistys ry:n, Ruotsinkylän Koti ja Koulu ry:n sekä Sari Timosen ja muiden allekirjoittaneiden 17.5.2010 tekemät aloitteet tulleen käsitellyiksi ja sitten tapettiin Ruotsinkylän kyläyhdistys ry:n, Myllykylän Mylly ry:n ja Ruotsinkylän asukkaiden tekemä aloite koulun laajennuksesta.

Näin päästiin tekemään taas joukko uusia aloitteita. Anu Åberg ehdotti depressiohoitajaa terveyskeskukseen. Eeva-Liisa Nieminen pani paremmaksi ja teki kolme aloitetta mm kevytliikenneväylästä Vanhakylästä Järvenpäähän ja koulukyytien paremmasta hyödyntämisestä. Merja Kuusisto luki sos.dem. valtuustoryhmä aloitteen nuorisovaltuuston edustajien valitsemisesta lautakuntiin (katso tehdyt aloitteet), Matti Alanko koulujen ja urheiluseurojen yhteistyöstä, Ulla Palomäki Kotisairaalatoiminnan käynnistämisestä Tuusulassa ja lopuksi kuntalaisaloite Kellokosken kouluterveydenhoidon resurssien riittämättömyydestä.

Näin oli maaliskuun valtuuston verraten pitkä lista kahlattu läpi kohtuullisen ripeässä aikataulussa.

Tässä vielä Valtuuston hallintosääntöön päättämät muutokset:

38 § Yhteistoimintajohtaja

Poistetaan kohta

”- valvoa kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurata niiden hallitustyöskentelyä ja tehdä tarvittaessa aloitteita toiminnan tehostamisesta siltä osin kuin ne eivät kuulu hallintojohtajan tehtäviin.”

39 § Hallintojohtaja

Muutetaan seuraavaksi:

”Hallintojohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä 42 §:ssä on määrätty

- vastata asiakaspalveluista

- johtaa ja valvoa Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluja, ruokapalveluja ja asuntopalveluja sekä toimia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan ja maataloustoimenpäällikön esimiehenä

- johtaa ja valvoa kunnan lakiasioiden hoitoa ja vastata kunnan edustamisesta tuomioistuimissa ja esitutkinnassa

- ratkaista asiat, jotka koskevat hankintasäännön mukaisia toimialarajat ylittäviä hankintoja

- vastata konserniohjeessa kunnanjohtajalle asetetusta konserniyhteisöjen valvonta- ja seurantavastuusta valvomalla kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotoisten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seuraamalla niiden hallitustyöskentelyä ja tekemällä tarvittaessa esityksiä toiminnan tehostamisesta.”

40 § Talousjohtaja

Muutetaan 1. kappale seuraavaksi:

”Talousjohtaja vastaa taloushallinnosta, strategisesta suunnittelusta, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, päätöksentekoa tukevasta talousraportoinnista, tietojärjestelmäpalveluista ja seudullisesta talouspalvelukeskuksesta sekä ratkaisee hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa asiat, jotka koskevat”

Poistetaan kohta ”

- hankintasäännön mukaisia keskitettyjä hankintoja”

41 § Asuntotoimenpäällikkö

Muutetaan 1. ja 2. kohta seuraavaksi

”- päättää henkilökohtaisen asuntolainan hyväksymisestä korkotukilainaksi ja tarvittaessa irtisanoo myönnetyn henkilökohtaisen lainan

- päättää henkilökohtaisten lainojen siirtämisestä, lainansaajan lainavastuusta vapauttamisesta ja lainojen vakuuksista sekä niihin liittyvistä järjestelyistä, maksulykkäysten myöntämisestä ja koron alentamisesta ARA:n vahvistamien perusteiden mukaan, asuntolainojen irtisanomisesta sekä lainojen pakkoperinnästä”

52 § Ero ja irtisanominen

Muutetaan 2. lause seuraavaksi

”Virkavapauksista, työlomista ja sijaisten ottamisesta päättää viran/työsopimussuhteisen tehtävän täyttäjä”

Valtuusto päätti tehdä kunnanhallituksen johtosääntöön seuraavat muutokset:

8 § Menettelytapaohjeet

Muutetaan 6. kohta seuraavaksi

”toimii yleisjohdon ja konsernipalvelujen vastaavana luottamushenkilöelimenä lukuun ottamatta maaseutuelinkeinopalveluja ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta”

9 § Ratkaisuvalta erityisasioissa

Muutetaan seuraavaksi

”Ellei laeissa, asetuksissa tai johtosäännöissä toisin määrätä, kunnanhallitus ratkaisee kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti asiat, jotka koskevat

1 kiinteän omaisuuden hankkimista

2 rakennuspaikkojen luovuttamista

3 lykkäyksen myöntämistä luovuttamiensa rakennuspaikkojen, tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden tai muun ehdon täyttämisestä

4 tilapäisluoton ottamista kunnanvaltuuston vahvistamaan määrään asti

5 rakentamiskehotuksen antamista ja luettelointia

6 asemakaavan ajanmukaisuudesta päättämistä

7 suostumuksen antamista kaupunkipuiston perustamismääräyksiin

8 maanomistajalle maksettavaksi määrättäviä katualueen korvausasioita

9 valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevista hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksistä

10 valittamista ELY-keskuksen poikkeamispäätöksistä

11 valituksen tekemistä erillisestä tonttijaosta

12 esityksen tekemistä rakennuksen suojelemiseksi ja lausuntoja suojeluasioissa

13 lausunnon ja selityksen antamista kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta mikäli kunnanhallitus voi yhtyä päätökseen

14 toimialojen välistä ja toimialojen ja yleisjohdon ja konsernipalvelujen välistä työnjakoa sekä tulosalueita

15 kunnalle tulevien perintöjen hakemista ja vastaanottamista samoin kuin testamentatun ja lahjoitetun omaisuuden vastaanottamista ja niiden hoidosta päättämistä

16 talousarviolainan ottamista kunnanvaltuuston talousarviossa tai erikseen tehdyn päätöksen asettamissa rajoissa

17 kunnallisia taksoja ja maksuja lukuun ottamatta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määräämät taksat ja maksut

18 kunnan omistamien osakeyhtiöiden perustamista ja kunnan mukaanmenosta yhtiönosakkaaksi”

Valtuusto päätti muuttaa kulttuurilautakunnan IV luvun 5 §:n 1. momentin seuraavaksi: ”Kulttuurilautakunnassa esittelijänä toimii kulttuuri ja museotoimenjohtaja.”

Valtuusto päätti muuttaa liikuntalautakunnan johtosäännön III luvun 4 §:ää ja 5 §:ää siten, että liikuntapalvelupäällikkö muutetaan liikuntapäälliköksi.

Valtuusto päätti muuttaa nuorisolautakunnan johtosäännön III luvun 4 §:ää ja 5 §:ää siten, että nuorisopalvelupäällikkö muutetaan nuorisotyön päälliköksi.

Valtuusto päätti muuttaa teknisen lautakunnan johtosäännön VI luvun 8 §:ää siten, että rakennuttajainsinööri muutetaan tilakeskuksen päälliköksi.

 

Valtuuston kokous 31.1.2011

Kaksi vuotta sitten kunnallisvaalien jälkeen tehdyn käsikirjoituksen mukaisesti valtuuston puheenjohtaja vaihtui. Sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Lindberg valittiin valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi ja aiempi puheenjohtaja Merja Kuusistosta tuli vuorostaan sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen Janne Leivo, joka toimi vuoden 2010 kunnanhallituksen puheenjohtajana, kun Juhani Sjöblom Tupun tekemän valituksen vuoksi joutui eroamaan kesken kauden  ja 2. varapuheenjohtajaksi Tupun Veikko Seuna toimikaudeksi 2011-2012.

Uuteen kunnanhallitukseen tuli aiempaan käsikirjoitukseen verrattuna joukko muutoksia. Merkittävin tietysti se, että Kokoomuksen Sanna Kervisestä tuli kunnanhallituksen puheenjohtaja. Muista henkilömuutoksista oli jo vaalien jälkeen sovittuja ja osa taas ihmisten uusista elämäntilanteista johtuvia. Näin valtuusto päätti hyvässä yhteisymmärryksessä ilman äänestyksiä, valita kunnanhallitukseen toimikaudeksi 2011-2012 Sanna Kervisen (henkilökohtainen varajäsen: Pasi Rokosa), Tapio Tammilehdon (henkilökohtainen varajäsen: Sanna Kaisa Spoof), Salla Heinäsen (henkilökohtainen varajäsen: Inkeri Kostiainen), Antti Seppälän (henkilökohtainen varajäsen: Mika Mäki-Kuhna), Aarno Järvisen (henkilökohtainen varajäsen: Kyösti Lehtonen), Ritva Hyypijevin (henkilökohtainen varajäsen: Tuula Salminen), Päivö Kuusiston (henkilökohtainen varajäsen: Jani Peltonen), Risto Rämön (henkilökohtainen varajäsen: Martti Turtola), Tuija Reinikaisen (henkilökohtainen varajäsen: Tia Laine-Ylijoki-Laakso), Ari Nymanin (henkilökohtainen varajäsen: Pentti Mattila) ja Irina Havinmaan (henkilökohtainen varajäsen: Salme Nepponen). Päivö Kuusisto jatkaa 1. varapuheenjohtajana ja uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi Tuija Reinikaisen tilalle tuli Kepun Ari Nyman.

Sitten todettiin ilmoitusasiana Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokoonpano toimintakautena 2011-2012 tiedoksi.

Seuraavaksi hyväksyttiin Riihikallion palvelukeskuksen asemakaavan muutos ja asemakaavan yhteydessä tonttijako kunnanosan 8 korttelin 8500 tonteille 2-14. Päätökseen lisättiin yhteisymmärryksessä Raimo Stenvallin lukema ponsi, jonka mukaan jatkovalmistelussa tulee pyrkiä lisäämään parvekkeiden määrää ja kattorakenteen tulisi olla Tuusulassa käytössä olevan mukaisesti joko harjakatto tai pulpettikatto räystäineen. Näin siksi, että rakennuskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisena tehdyssä yhteistyösopimuksessa on ajateltu parvekkeita tulevan vain joka toiseen asuntoon ja kattomuodon olevan tasakatto.

Sitten siirryttiin joukkoon henkilövalintoja, jotka johtuivat osin aiemmin tehdyistä kunnanhallitusvalinnoista osin kaksi vuotta sitten ryhmien välillä sovituista luottamupaikkojen vaihdosta valtuustokauden puolivälissä.

Ensimmäiseksi myönnettiin Risto Rämölle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä, valittiin uudeksi jäseneksi Jukka Keränen ja varajäseneksi Pentti Kilpeläinen. Sitten Rämö sai eron sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsenen tehtävästä ja tilalle valittiin  Pentti Kilpeläinen.

Seuraavaksi kaksi vuotta sitten sovitun mukaisesti demarien Erkki Vainio ja vasemmistoliiton Pasi Kojola vaihtoivat paikkoja. Vainio siirtyi kasvatus- ja koulutuslautakunnasta liikuntalautakuntaan ja päinvastoin.

Jorma Raunio sai eron teknisen lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä tulossa olevan paikkakunnalta muuton vuoksi ja tilalle lautakunnan jäseneksi tuli Ismo Lappalainen ja hänelle varajäseneksi Mauno Lehtinen. Nykyisistä jäsenistä Tuula Lahdenperä valittiin lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

Sitten siirryttiinkin aloitteiden pariin. Ensimmäisenä KANSAINVÄLISEEN JÄRJESTÖTYÖHÖN SUUNTAUTUNEEN LUKION/OPPILAITOKSEN PERUSTAMINEN, Tämä kristillisdemokraattien valtuustoryhmän 22.3.2010 tekemä aloite katsottiin käsitellyksi palautusyrityksestä huolimatta.

Nuorisovaltuuston 23.2.2009 tekemä aloite PSYKOLOGIN KÄYNTI PERUSKOULUN PÄÄTTÄVILLE sai saman tuomion samoin kuin kirjoittamani ja 22.3.2010 esitetty  Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän yhteisaloite ROSELIUS-SÄÄTIÖN TALOJEN KEITTIÖTILOJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN, joka kaiken lisäksi on pantu toimeen. Tästä annoin puheenvuorossani kiitosta. Puheenvuoroni on luettavissa osiossa ”Valtuustossa käyttämäni puheenvuorot.

Viimeisenä listalla ollut Erkki Taskisen 14.6.2010 jättämän aloite MONTTUROCKIN TUKEMINEN herätti illan vilkkaimman keskustelun, mutta sai loppujen lopuksi saman kohtalon muiden aloitteiden kanssa eli katsottiin tulleen käsitellyksi.

Lopuksi rustattiin muutama uusi aloite ja illan päätti vielä valtuuston kyselytunti. Aloitetaan aloitteista: Anni Helasvuo esitti virallisia venepaikkoja Kellokoskelle, Merja Kuusisto avustuksen myöntämismahdollisuutta myös tavallisen kaivon (ei pelkästään porakaivon) parannustöihin. Nuorisvaltuuston edustaja esitti, että Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksiin kutsuttaisiin pysyvästi kaksi nuorisovaltuuston edustajaa. Näin on pitänyt tehdä, mutta kutsuja ei ole kuulunut. Lautakunnan pj Sanna-Kaisa Spoof tyrmäsi suoralta kädeltä nuorisovaltuuston esityksen todeten, ettei lautakunta avaa kokouksiaan nuorisovaltuuston edustajille, vaan kutsuu tapauskohtaisesti kuultavaksi asiantuntijoina. Sitten Tuija Reinikainen esitti, että valtuuston puheenjohtajat ja kunnanhallituksen jäsenet antaisivat selvitykset sitoumuksistaan ja Inkeri Kostianinen otti puheeksi Hoivakoti Ellenin tilanteen, josta asukkaat on siirretty pois.

Kokouksen lopetti kyselytunti, jossa Risto Rämö tiedusteli Golf-kentän laajennuksen tilannetta, joka on jämähtänyt paikalleen kymmeneksi vuodeksi. Näin vuoden ensimmäinen kokous saatiin päätökseen reilussa tunnissa eli klo 19.20.