Yhteystiedot

Aarno Järvinen
JOKELA
ajarvine(at)sci.fi
040-706 7800

Uutiset

7.5.2024Iso kiitos 133 äänestä HOK-Elannon vaaleissa!Lue lisää »24.1.2022Iso Kiitos 215 äänestä!Lue lisää »6.12.2021OLEN EHDOLLA ALUEVALTUUSTOONLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Valtuustossa tapahtuu 2012

Valtuuston kokous 19.3.2012

Kokous aloitettiin mitalikahvelilla ja jakamalla Tasavallan Presidentin viime itsenäisyyspäivänä kunnan luottamushenkilöille myöntämät kunniamerkit.

Sitten päästiin varsinaiseen asiaan, joka oli tietysti  Valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys ja Tuusulan sitä koskevaan lausuntopyyntöön antama vastaus.

Kunnanjohtajan esittelyn jälkeen asiasta käytiin vilkas ja pitkä keskustelu. Oma puheenvuoroni on kokonaisuudessaan luettavissa "Valtuustossa käyttämäni puheenvuorot" -osiossa. Eero Paloheimo esitti omassa puheenvuorossaan mm Helsingin jakamista useaan 30.000 - 40.000 asukkaan kaupungiksi.

Valtuusto päätti loppujen lopuksi yksimielisesti pohjaesityksen mukaan, jota tosin vielä kokouksen aikana pidetyn neuvottelutauon aikana hiukan korjailtiin.

Päätös kuuluu:

Valtuusto päätti

- merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön lausuntopyynnön ja kysymyslomakkeen kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista.

- merkitä tiedoksi Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksen osat I ja II

- merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön viestin sähköisestä vastauslinkistä

- hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen mukaiset vastaukset lausuntopyynnön kysymyslomakkeen kysymyksiin ja antaa sen mukaisen lausunnon Valtiovarainministeriölle sähköistä vastauslomaketta käyttäen

- valtuuttaa kunnanhallituksen täydentämään lausuntoa tarvittaessa, mikäli se on Kuuma-kuntien linjauksista tai muista syistä tarpeen.

Sitten päätettiin nuijakopauksella Adulta Oy:n konkurssipesän ja kunnan välisen maanvuokrasopimuksen tarkistamisesta.

Nopeasti meni myös Kunnallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuosina 2012–2014

Valtuusto päätti, että kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Tuusulan kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalolla ja internetissä kunnan verkkosivuilla ja että kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan sanomalehti Keski-Uusimaassa ja ilmaisjakelulehti Vartissa. Kunnassa avoimiksi tulevat virat ja toimet ilmoitetaan yleisesti haettaviksi virallisen ilmoitustaulun ja verkkosivujen lisäksi viran tai toimen täyttävän viranomaisen harkitsemalla tavalla sanomalehdissä, ammattilehdissä ja rekrytointiin erikoistuneilla verkkosivustoilla. Mikäli kyseessä on valtuuston hyväksymän nimikemuutoksen johdosta avoimeksi tuleva virka tai toimi, voidaan hakuilmoitus julkaista vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuusto totesi päätöksen olevan voimassa vuosina 2012–2014.

Myöskään Paloaseman asemakaava ei herätänyt enää suuria tunteita vaan, valtuusto päätti hyväksyä Paloaseman asemakaavan muutoksen ja asemakaavan yhteydessä tonttijaon.

Rakennuslautakunnan johtosääntöä tarkistettiin myös ilman puheenvuoroja.

Sitten vaihdettiin oikein urakalla edellisessä kokouksessa tilalleni kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittu Kyösti Lehtonen Pentti Koivuseksi useammassakin Kyöstin luottamustoimesssa eli Pentti Koivusesta tuli sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,  sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsen, kulttuurilautakunnan varajäsen sekä rakennuslautakunnan varajäsen kaikki tosin vain vajaaksi vuodeksi eli valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaikki nämä vaihdokset liittyvät viime vaalien jälkeen paikkajaosta tehtyyn sopimukseen eli, että demarien yksi kunnanhallituksen varsinainen jäsen on kolme vuotta Jokelasta ja yhden vuoden Kellokoskelta.

Sitten todettiin 31.12.2011 kesken olleet aloitteet. Tässä kohtaa olen aina antanut pyyhkeitä siitä, että aloitteita roikkuu isot määrät vastaamatta. Nyt annoin kiitosta, koska erityisesti Tekninen toimi on viime vuonna kunnostautunut purkamlla lähes kokonaan aloiterästinsä. 

Seuraavaksi "tapettiin" muutama aloite:

Aloite palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien ja palvelumarkkinoiden kehittäminen Tuusulassa, 

Aloite koulukyytien laajennetusta käytöstä

Aloite ulkoilureitistöstä Ruotsinkylään

ja aloite Adultan studiotilojen hankkimisesta kunnan omistukseen.

Näin olikin lista-asiat käsitelty ja siirryttiin uusiin aloitteisiin, joista käytiin kokouksen lopuksi vilkas keskustelu ja samalla kokous venyi yli "kriittisen" kolmen tunnin rajan yli eli päättyi muutaman minutin yli klo 21.