Yhteystiedot

Aarno Järvinen
JOKELA
ajarvine(at)sci.fi
040-706 7800

Uutiset

7.5.2024Iso kiitos 133 äänestä HOK-Elannon vaaleissa!Lue lisää »24.1.2022Iso Kiitos 215 äänestä!Lue lisää »6.12.2021OLEN EHDOLLA ALUEVALTUUSTOONLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Tavoitteeni kunnallisvaaleissa 2008


Tällä palstalla tarkoitukseni on kertoa työskentelystäni Tuusulan kunnanvaltuustossa kaudella 2009-2012. Aikomukseni on kirjoittaa kuulumisia jokaisesta valtuuston kokouksesta ja lisäksi muista kunnallispoliittisista tapahtumista kertoakseni valtuustokauden aikaisesta toiminnastani niiden 132 minua äänestäneen lisäksi myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidettiin 26.1.2009.

Seuraavassa vielä muistin virkistämiseksi niin äänestäjilleni kuin itselleni ja muille kiinnostuneille ne tavoitteet, jotka asetin työlleni valtuustoehdokkaaksi ryhtyessäni:

 

Tavoitteeni valtuustokaudelle

 Alla on tallennettuna ne tavoitteet, jotka asetin vaalikampanjassani syksyllä 2008 ja jotka olivat luettavissa kotisivuillani ennen kunnallisvaaleja. Tarkoituksena on säilyttää tämä tekstiosuus sellaisenaan kotisivuillani koko vaalikauden ajan  muistuttamassa niistä asioista, jotka asetin itselleni tavoitteeksi lähtiessäni ehdokkaaksi:

Miksi olen ehdolla Tuusulan kunnanvaltuustoon

 Olen syntynyt Tampereella ja asunut Tuusulassa vuodesta 1977, aluksi Purolassa ja Jokelassa vuodesta 1987. Olen siis junantuoma.

 Minulla on kokemusta Tuusulan kunnallispolitiikasta vuodesta 1981, jolloin tulin valituksi nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Siitä lähtien olen toiminut lukuisissa niin Tuusulan kunnan, kuntayhtymien kuin kuntien omistamien osakeyhtiöidenkin luottamustehtävissä. Vuosina 1989 – 1996 olin kunnanvaltuutettuna, mutta en työkiireiden vuoksi ole ollut ehdolla kaksissa edellisissä vaaleissa.

 Jäätyäni eläkkeelle vuoden 2008 alusta Finnvera Oyj:n varatoimitusjohtajan tehtävästä minulla on paremmin aikaa toimia kunnallisissa luottamustehtävissä. Yli neljänkymmenen vuoden kokemus työelämästä, josta kaksikymmentä vuotta rahoituksen parissa antavat kokemuspohjaa ja osaamista, jolla uskon olevan käyttöä tulevana neljänä vuonna.

 Keskeiset tavoitteeni 

Kunnallisvaalit ovat paikallisvaalit.  Tulevat Tuusulan kunnanvaltuutetut eivät päätä globaaleista ratkaisuista tai valtakunnallisista asioista, vaan meitä itseämme lähellä olevista arkipäivän palveluista, joita me jokainen päivittäin käytämme ja tarvitsemme. 

  1. Kunnallisten palveluiden riittävyys ja korkea laatu

 Kunnallisten palveluiden tulee olla meidän tuusulalaisten saatavilla. Palveluiden laadusta on pidettävä huolta. Ei ole oikein, että Jokelassakin terveyskeskukseen on pitkät jonot tai että pitää olla tasan klo 8 aamulla puhelimen ääressä, jotta voi yleensä yrittää varata lääkäriaikaa. Yksityislääkärin voi varata myös netin kautta vaikka keskiyöllä. Miksei samaa voisi tehdä terveyskeskuslääkärinkin osalta? Tekniikkahan ei ole este. Tai miksi päiväkotia aletaan suunnitella vasta silloin, kun kaikki paikat ovat jo täynnä. Näin kävi Jokelassa tänä kesänä. Päiväkotipaikat ”yllättäen” loppuivat ja isolla kiireellä lähdettiin suunnittelemaan ns viipalepäiväkotia Jokela-talon tontille, tarpeen kannalta väärään paikkaan ja ns. tilapäisenä ratkaisuna, josta tulee pysyvä. Nämä vain parina  esimerkkinä.   

 2. Ikäihmisten palveluiden turvaaminen

 Itsekin eläkkeelle siirtyneenä kannan suurta huolta ikäihmisten kohtuuhintaisten ja asiakasta arvostavien palveluiden turvaamisesta täällä Tuusulassa siten, että kotona voi asua niin pitkään kuin katsoo omien voimien riittävän ja voi voimien heiketessä siirtyä mahdollisimman kodinomaiseen asumiseen. Tarvitsemme Jokelaan senioritalon ja tarvetta vastaavasti Ester Matilda -kodin tyyppistä asumista jo enemmän apua ja hoivaa tarvitseville. Jokelassakin tulee olla hyvää ja arvostavaa perushoitoa tarjoavia laitospaikkoja elämän viimeiselle taipaleelle, kun omat voimat ovat uupuneet. Kyse on myös omasta tulevaisuudestani ja olen valmis paiskimaan töitä sen eteen, että Tuusulassa ei jätetä ketään kuntouttamatta ja Hyrylään terveyskeskuksen vuodeosastolle vaipoissa makaamaan.

 

3. Kunnat yhteen alueen paremman kehityksen turvaamiseksi

 Pidän hyvänä kuntien tiivistä yhteistyötä ja yhdistymistä Keski-Uudenmaan alueen vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiseksi ja asukkaiden parhaaksi. Viime vuodet ovat hyvin osoittaneet, että Keski-Uudenmaan kunnat eivät itsenäisinä pysty ratkaisemaan esim. maankäytön ja kaavoituksen ongelmia koko alueen parhaaksi. Olen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhdistymisen kannalla, mikäli se tehdään alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, ei säästöjen aikaansaamiseksi.  Yhdistymisen tulee tapahtua vain asukkaiden palveluiden parantamiseksi. Rima on asetettava parhaan käytännön tasolle, ei siihen missä hommat halvimmalla hoidetaan.

 4. Jokelan puutarhakaupunki on toteuttamisen arvoinen idea

 Jokelalaisena erityisenä tavoitteenani on Jokelan puutarhakaupunki-idean laadukas toteutuminen.

Muutaman vuosikymmenen ja usean yrityksen jälkeen näyttää siltä, että Jokelan arvo radanvarren taajamana aletaan ymmärtää. Tähän on tarvittu ilmastomuutoksen ja polttoaineiden hinnannousun tuomaa vauhditusta. Raideliikenne on kuitenkin se vähiten yhteistä ympäristöämme tuhoava liikennemuoto. Jokelan vihdoin viimein valmistunut osayleiskaava luo ne puitteet, joissa keskeisten alueiden; Kartanon alueen, Peltokaaren ja Paloheimon alueen asemakaavoitus voi puutarhakaupunki-idean hengessä edetä. Puutarhakaupungin toteutusta tukee kylän keskustan rakentuminen ympäröivää pientaloasutusta korkeampana kerrostalokeskustana, jonka ytimenä on nykyisen TB-Osuuspankin kortteliin nouseva kauppakeskus. Näin palvelut ovat kävellen tai pyöräillen saavutettavissa. Kun keskusta-alue ja liikekeskus toteutetaan esteettömäksi, siellä on niin lastenvaunuja työntävän perheen kuin seniorijokelalaisenkin helppo liikkua