Yhteystiedot

Aarno Järvinen
JOKELA
ajarvine(at)sci.fi
040-706 7800

Uutiset

6.1.2024PRESIDENTINVAALIT TULOSSA!Lue lisää »24.1.2022Iso Kiitos 215 äänestä!Lue lisää »6.12.2021OLEN EHDOLLA ALUEVALTUUSTOONLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Tavoitteeni kunnallisvaaleissa 2012

Keskeiset tavoitteeni valtuustokaudelle 2013-2016

Kunnallisvaalit ovat paikallisvaalit.  Tulevat Tuusulan kunnanvaltuutetut eivät päätä Kreikan veloista tai EU:n rahoituskriisistä eivätkä muistakaan globaaleista ratkaisuista tai valtakunnallisista asioista, vaan meitä itseämme lähellä olevista arkipäivän palveluista, joita me jokainen päivittäin käytämme ja tarvitsemme. 

Tuleva valtuustokausi tulee olemaan poikkeuksellisen vaikea. Talousongelmien lisäksi on otettava kantaa kuntarakenneuudistukseen. Jatkaako Tuusula itsenäisenä kuntana vai yhdistymmekö joidenkin naapurikuntien kanssa ja tuleeko alueelle uusi hallintoporras, metropolihallinto. Päätöksenteko ei tule olemaan ”kivaa”. Siitä huolimatta olen valmis jatkamaan seuraavat neljä vuotta yhteisten asioiden hoitamista.

Olen päivittänyt neljän vuoden takaisia vaalitavoitteitani, mutta samalla todennut, että pääosin ne ovat edelleen ajankohtaisia. Monia asioita varsinkin Jokelan osalta on saatu eteenpäin, mutta monissa asioissa on talousvaikeuksien vuoksi päättyvällä valtuustokaudella jopa taannuttu. 

Alla on omat tavoitteeni tulevalla neljälle vuodelle. Päättyvän vaalikauden tavoitteet ovat edelleen luettavissa ja arvioitavissa otsikon ”Tavoitteeni kunnallisvaaleissa 2008” alla.

1. Kunnallisten palveluiden riittävyys ja korkea laatu

Kunnallisten palveluiden tulee olla kaikkien meidän tuusulalaisten saatavilla. Palveluiden laadusta on pidettävä huolta. Terveys on tärkeintä. Terveyskeskuksen jonoja ei saatu poistettua päättyvällä valtuustokaudella, vaikka pää pitkän taistelun jälkeen saatiinkin auki vastaanottotoiminnan odotusaikojen lyhentämiseksi. Paljon on tehtävää, jotta edes yksinkertaiset perusasiat toimisivat kunnolla: että lääkäriajan saisi kohtuullisessa ajassa, että varausjärjestelmä ja puhelinpalvelu toimisivat, että röntgeniin pääsisi myös virka-ajan ulkopuolella.

2. Ikäihmisten palveluiden turvaaminen

Itsekin eläkkeelle olevana kannan suurta huolta ikäihmisten kohtuuhintaisten ja asiakasta arvostavien palveluiden turvaamisesta Tuusulassa. Ikäihmisten tulee voida asua kotona pitkään kuin kukin katsoo omien voimien riittävän ja voida voimien heiketessä siirtyä mahdollisimman kodinomaiseen tuettuun asumiseen. Tarvitsemme Jokelaan senioritalon ja tarvetta vastaavasti Ester Matilda -kodin tyyppistä asumista jo enemmän apua ja hoivaa tarvitseville. Jokelassakin tulee olla hyvää ja arvostavaa perushoitoa tarjoavia laitospaikkoja elämän viimeiselle taipaleelle, kun omat voimat ovat uupuneet. Kyse on myös omasta tulevaisuudestani ja olen valmis paiskimaan töitä sen eteen, että Tuusulassa ei jätetä ketään kuntouttamatta tai Hyrylään terveyskeskuksen vuodeosastolle vaipoissa makaamaan vain siksi, että tarpeen mukaista palveluasuntoa tai vanhainkotipaikkaa ei ole saatavilla. Viimeisinä elinvuosina ikäihmisiä ei saa siirrellä hoitopaikasta toiseen vain taloudellisten syiden vuoksi. Jokaisella on myös oikeus hyvään ja arvokkaaseen kuolemaan. 

3. Kunnat yhteen alueen paremman kehityksen turvaamiseksi

Kuntarakenneuudistus ja ajatukset kuntien määrän rajusta vähentämisestä ovat olleet voimakkaasti esillä viime aikoina. Pakkoliitoksiin en usko mentävän, mutta taloudellinen pakko ajaa entistä useammat kunnat liitoksiin. Kahdesta köyhästä ei pelkällä yhdistymisellä tule yhtä rikasta, eikä toiminnan tehokkuus ole yksin asukasluvusta kiinni. Tarvitaan uudenlaisia rakenteellisia toimia ja malleja palvelujen tuottamiseksi. Tuusula selviää vielä nyt itsenäisenä. Pidän hyvänä asiana kuntien tiivistä yhteistyötä.

Kuntaliitoksia ei pidä tehdä säästöjen vuoksi tai edes niiden tavoittelemiseksi, vaan alueen vahvuuksien hyödyntämiseksi ja asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Palveluissa rima on asetettava parhaan käytännön tasolle, ei siihen missä hommat halvimmalla hoidetaan.

Viime vuodet ovat valitettavasti osoittaneet, että Keski-Uudenmaan kunnat eivät itsenäisinä pysty ratkaisemaan esim. maankäytön ja kaavoituksen ongelmia koko alueen parhaaksi. Mikäli kuntaliitoksiin mennään, olen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhdistymisen kannalla. Pidän sitä esitetyistä eri vaihtoehdoista ylivoimaisesti parhaana, koska alue jo historiallisesti on yhtenäinen talousalue.

4. Jokelan puutarhakaupunki on toteuttamisen arvoinen idea

Jokelalaisena erityisenä tavoitteenani on Jokelan puutarhakaupunki-idean laadukas toteutuminen.

Muutaman vuosikymmenen ja usean yrityksen jälkeen näyttää, että Jokelan arvo radanvarren taajamana on vähitellen ymmärretty. Meitä on suosinut ilmastomuutoksen ja polttoaineiden hinnannousun tuoma vauhditus. Raideliikenne on vähiten yhteistä ympäristöämme tuhoava liikennemuoto. Jokelan osayleiskaava luo ne puitteet, joissa keskeisten alueiden; Kartanon alueen, Peltokaaren ja Paloheimon alueen asemakaavoitus ja toteutus voi puutarhakaupunki-idean hengessä edetä. Puutarhakaupungin ideaa tukee kylän ydinkeskustan rakentuminen ympäröivää pientaloasutusta korkeampana kerrostalokeskustana, jonka ytimenä tulee olla nykyisen TB-S-Market kortteliin aikanaan nouseva kauppakeskus. Näin palvelut ovat kävellen tai pyöräillen saavutettavissa. Kun keskusta-alue ja liikekeskus toteutetaan esteettömäksi, siellä on niin lastenvaunuja työntävän perheen kuin seniorijokelalaisenkin helppo ja turvallinen liikkua.