Muitakin epäonnistumisia on runsaasti esim. se, että monimutkaiset rahoitusmallit eivät toimi niin, että hyvinvointialueiden kannattaisi panostaa erityisesti perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Julkisia terveyspalveluita on ulkoistettu yksityisten terveysyritysten hoitoon niin, että vastuu säilyy julkisella, mutta palvelut tuottaa yksityinen. Nyt mennään tätäkin pidemmälle. Yksityisiä palveluita tuetaan suoraan samaan aikaan kun julkisia palveluita leikataan.